Τα υπέροχα εγκαίνια και ο πρώτος αγιασμός του βρεφονηπιακού μας σταθμού «ΘΕΜΙΔΑ ΔΣΑ»